Fuzje i przejęcia

  • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych nabywanych spółek i (due diligence) przygotowywanie zwięzłych analiz ryzyk prawnych z tym związanych;
  • połączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje spółek;
  • transakcje zbycia udziałów/akcji w spółkach (share deals), zbycia aktywów (asset deals), sprzedaż przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, również z wykorzystaniem struktur międzynarodowych;
  • opracowywanie i negocjowanie wszystkich umów związanych z transakcją, m.in.  umów związanych z finansowaniem łączenia i przejęć przedsiębiorstw, a także umów transakcyjnych;
  • analiza planowanych połączeń i przejęć podmiotów gospodarczych
z punktu widzenia prawa antymonopolowego;
  • doradztwo z zakresu prawa podatkowego.