Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • sporządzanie dokumentów dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a w szczególności, umów, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu funduszu świadczeń socjalnych;
  • restrukturyzacja zatrudnienia;
  • doradztwo w zwolnieniach;
  • reprezentacja w procesach sądowych pomiędzy pracownikami i pracodawcami m.in. roszczenia o wynagrodzenie, o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, o sprostowanie świadectwa pracy;
  • redagowanie i negocjacje kontraktów menadżerskich;
  • redagowanie umów o zakazie konkurencji;
  • odwołania od decyzji dotyczących ubezpieczeń społecznych;
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • podatkowa analiza stosunków pracy z pracownikami zagranicznymi oraz międzynarodowe ubezpieczenia społeczne.