Prawo spadkowe

  • pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu;
  • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
  • ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe;
  • pomoc prawna przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku;
  • postępowania o dział spadku;
  • dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców;
  • kwestionowanie ważności testamentu;
  • postępowania o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
  • umowy dotyczące spadku.