Prawo podatkowe i celne

  • bieżące doradztwo podatkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • analizę podatkowych aspektów działań restrukturyzacyjnych oraz
ich optymalizacja podatkowa;
  • opracowywanie efektywnych podatkowo struktur inwestycyjnych
z wykorzystaniem międzynarodowych reżimów podatkowych;
  • doradztwo w trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych;
  • reprezentację w postępowaniach podatkowych i skarbowych oraz
przed sądami administracyjnymi;
  • przygotowanie dokumentacji podatkowej (w tym dokumentacji
cen transferowych).