Prawo konsumenckie

  • kompleksowa obsługa prawna obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów (kwestia oceny umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych;
  • sprzedaż konsumencka;
  • kredyt konsumencki;
  • ochrona konkuencji i konsumentów;
  • świadczenie usług i sprzedaż drogą elektroniczną.