FUZJE I PRZEJĘCIA

przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych nabywanych spółek i (due diligence) przygotowywanie zwięzłych analiz ryzyk prawnych z tym związanych;
połączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje spółek;
transakcje zbycia udziałów/akcji w spółkach (share deals), zbycia aktywów (asset deals), sprzedaż przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, również z wykorzystaniem struktur międzynarodowych;
opracowywanie i negocjowanie wszystkich umów związanych z transakcją, m.in. umów związanych z finansowaniem łączenia i przejęć przedsiębiorstw, a także umów transakcyjnych;
analiza planowanych połączeń i przejęć podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa antymonopolowego;
doradztwo z zakresu prawa podatkowego.