NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości (w szczególności opiniowanie, prowadzenie negocjacji, sporządzanie umów i innej potrzebnej dokumentacji);
audyt prawny nieruchomości;
ochrona windykacyjna, negatoryjna i posesoryjna;
ustalanie przesłanek i zakresu niezbędnych działań w celu wykreślenia z ksiąg wieczystych hipotek, obciążeń i praw osób trzecich;
prowadzenie spraw o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności;
obsługa prawna cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce;
doradztwo w kwestiach podatkowych związanych z obrotem nieruchomościami;
obsługa prawna związana z budową obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych, przemysłowych, magazynowych i innych;
przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów deweloperskich oraz innych umów i dokumentów związanych z procesem budowlanym;
uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia i realizacji planów inwestycyjnych, m.in. pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, decyzji środowiskowych.