PRAWO ADMINISTRACYJNE

reprezentacja w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
wsparcie prawne w temacie odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych oraz wszelkich pism w postępowaniach administracyjnych;
obsługa działalności regulowanej – uzyskiwanie jest stosownych wpisów, zezwoleń bądź koncesji;
wsparcie prawne w zakresie zagadnień dotyczących administracji budowlanej i celnej, np. w kwestii uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę etc.).