PRAWO CYWILNE

 

  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów n.in. o świadczenie usług, umów sprzedaży, dostawy towarów, umowy o dzieło, zlecenia, umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, o pośrednictwo handlowe – umów agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych, pożyczki, dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań i innych;
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych;
  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami;
  • obsługa prawna szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego;
  • windykacja należności;
  • dochodzenie odszkodowań;
  • opiniowanie i konstruowanie wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim;
  • prowadzenie negocjacji ugodowych oraz opiniowanie i konstruowanie projektów ugodowego zakończenia sprawy (ugody sądowe i pozasądowe).