PRAWO KONSUMENCKIE

kompleksowa obsługa prawna obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów (kwestia oceny umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych;
sprzedaż konsumencka;
kredyt konsumencki;
ochrona konkuencji i konsumentów;
świadczenie usług i sprzedaż drogą elektroniczną.