PRAWO PODATKOWE I CELNE

bieżące doradztwo podatkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej;
analizę podatkowych aspektów działań restrukturyzacyjnych oraz ich optymalizacja podatkowa;
opracowywanie efektywnych podatkowo struktur inwestycyjnych z wykorzystaniem międzynarodowych reżimów podatkowych;
doradztwo w trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych;
reprezentację w postępowaniach podatkowych i skarbowych oraz przed sądami administracyjnymi;
przygotowanie dokumentacji podatkowej (w tym dokumentacji cen transferowych).