PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

sporządzanie dokumentów dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a w szczególności, umów, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu funduszu świadczeń socjalnych;
restrukturyzacja zatrudnienia;
doradztwo w zwolnieniach;
reprezentacja w procesach sądowych pomiędzy pracownikami i pracodawcami m.in. roszczenia o wynagrodzenie, o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, o sprostowanie świadectwa pracy;
redagowanie i negocjacje kontraktów menadżerskich;
redagowanie umów o zakazie konkurencji;
odwołania od decyzji dotyczących ubezpieczeń społecznych;
odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
podatkowa analiza stosunków pracy z pracownikami zagranicznymi oraz międzynarodowe ubezpieczenia społeczne.