PRAWO SPADKOWE

pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu;
postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe;
pomoc prawna przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku;
postępowania o dział spadku;
dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców;
kwestionowanie ważności testamentu;
postępowania o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
umowy dotyczące spadku.